• Helpottaa ajojärjestelyä
  • Nopeuttaa laskutusta
  • Selkeyttää keikkoja

JÄTE- JA YMPÄRISTÖHUOLTO VAIHTOLAVAKULJETUKSET VIEMÄRIHUOLLON KULJETUKSET NOSTOKULJETUKSET MAA-AINESKULJETUKSET MUUT KULJETUKSET

ZeroWaste Ajonhallinta

ZeroWaste on nykyaikainen ja edullinen toiminnanohjausjärjestelmä, joka vastaa vaativiinkin tarpeisiin säännöllisten ajoreittien tai yksittäisten kuljetustehtävien hallinnassa kalustotyypistä tai kuljetettavista materiaaleista riippumatta.

ZeroWaste Ajonhallinnan tarjoamat helppokäyttöiset työkalut asiakkuuksien hallintaan, ajojärjestelyyn, tehtävien kuittaamiseen, laskutusaineiston luomiseen ja raportointiin mahdollistavat entistä tehokkaamman tavan työskennellä. ZeroWaste Ajonhallinta toimii kustannustehokkaasti mobiilisovelluksena (Android ja iOS) sekä selainpohjaisesti, joten sovellusta voi käyttää missä ja milloin tahansa. ZeroWaste-ohjelmistomoduulit ovat integroitavissa rajapintaratkaisujen avulla muihin tieto- ja laskutusjärjestelmiin, mikä tukee muiden käytössä olevien ohjelmistojen käyttöä.

ASIAKKUUKSIEN HALLINTA (CRM)

Asiakkaidenne ajantasaiset tiedot kohteittain aina helposti saatavilla, mikä vähentää epäselvyyksiä ja tiedon hakua monesta eri lähteestä.

AJOJÄRJESTELY

Monipuoliset työkalut ajojärjestelyyn sekä mahdollisuus työn etenemisen seurantaan helpottavat ajojärjestelijänne työtä ja mahdollistavat kalustonne tehokkaan käytön joka päivä.

TEHTÄVIEN KUITTAUS

Tehtävien kuittaus monipuolisella, mutta helppokäyttöisellä mobiilisovelluksella (Android ja iOS) nopeuttaa kuljettajienne työskentelyä ja tehostaa tiedonkulkua.

LASKUTUS JA RAPORTOINTI

Laskutusprosessinne tehostuu, kun työ voidaan laskuttaa heti sen valmistuttua. Raportointityökaluilla muodostatte helposti tarvittavat raportit asiakkaillenne, viranomaisille tai yrityksenne omaan käyttöön.

Kattavasti räätälöitävissä oleva järjestelmämme mukautuu monenlaisten kuljetusliikkeiden tarpeisiin. Tutustu ZeroWasteen tarkemmin ja lue kuinka ZeroWaste on auttanut asiakkaitamme tehostamaan omaa liiketoimintaansa.

JÄTE- JA YMPÄRISTÖHUOLLON KULJETUKSET
Säännölliset ajoreitit jäteastioiden tyhjennyksiin
Muut jätehuollon kuljetukset
Keräysvälinevuokrat
VAIHTOLAVAKULJETUKSET
Lava- ja puristinkuljetukset
Muut kuljetustehtävät
Keräysvälinevuokrat
Digitaaliset siirtoasiakirjat
VIEMÄRIHUOLLON KULJETUKSET
Kaivontyhjennykset
Muut viemärihuollon tehtävät
Digitaaliset siirtoasiakirjat
NOSTOKULJETUKSET
Nostopalveluita sisältävät kuljetukset
Muut tehtävät
Digitaaliset kuormakirjat
MAA-AINESKULJETUKSET
Maa-aineskuljetukset
Muut kuljetustehtävät
Digitaaliset kuormakirjat
MUUT KULJETUKSET
Muut tarvike- ja materiaalikuljetukset
Konttikuljetukset
Kappaletavarakuljetukset
Jakelukuljetukset
Pakettiautokuljetukset
Ym.