Kuljetusliikkeille

Selkeät järjestelmät ja sovellukset kuljetusten, siirtoasiakirjojen sekä asiakastietojen hallintaan.


ZeroWaste-ajonhallinta

ZeroWaste -ajonhallinta on helppokäyttöinen ja edullinen juuri ympäristöhuollon tarpeisiin luotu järjestelmä, jossa räätälöitävä aloitusnäyttö sekä kalenteri- ja karttatoiminto pitää aina oleellisimmat asiat esillä ja nopeuttaa yrityksenne ajojärjestelyä.

Ohjelmistomme toimii selainpohjaisesti ja kustannustehokkaasti niin pöytäkoneilla, älypuhelimilla kuin tableteilla, joten kiinteitä ja usein kalliita laiteinvestointeja ei ZeroWaste-ajonhallinnan käyttöönottamiseksi tarvita. Järjestelmän suunnittelun keskeisimpiä lähtökohtia ovat olleet käyttäjäystävällisyys sekä ympäristöhuollon tarpeiden ja vaatimusten huomiointi sekä räätälöinti asiakaskohtaisesti.

Ajolistat, keikat sekä asiakkaan kohdetiedot päivittyvät reaaliaikaisena ajojärjestelijän ja ajoneuvon päätelaitteen välillä. Ohjelmistossa voidaan muodostaa vakioituja reittejä tai luoda kuljettajille yksittäisiä keikkoja. Loppuasiakkaalle tai viranomaiselle toimitettavien yhteenvetoraporttien kokoaminen on helppoa ja nopeaa suurestakin tapahtumamäärästä. Laskutusta varten järjestelmä on integroitavissa rajapintaratkaisujen avulla muihin tieto- ja laskutusjärjestelmiin.

Kuljettajan sovelluksessa oleva navigointi, kohdehistoria ja tallennettavat valokuvat sekä selkeästi näkyvät työtehtävät yhteyshenkilöineen helpottavat töiden toteuttamista ja seurantaa. Siirtoasiakirjat muodostetaan sähköisin allekirjoituksin, sekä lähetetään suoraan järjestelmästä sitä tarvitsevien osapuolten sähköposteihin.

Kattavasti räätälöitävissä oleva järjestelmämme mukautuu monenlaisiin kuljetusliikkeiden ja ympäristöhuollon toimijoiden tarpeisiin. Ota yhteyttä!

Ajolistat, keikat sekä asiakkaan kohdetiedot päivittyvät reaaliaikaisena ajojärjestelijän ja ajoneuvon päätelaitteen välillä. Ohjelmistossa voidaan muodostaa vakioituja reittejä tai luoda kuljettajille yksittäisiä keikkoja. Laskutustiedon ja yhteenvetoraporttien kokoaminen on helppoa ja nopeaa suurestakin tapahtumamäärästä. Järjestelmä on integroitavissa rajapintaratkaisuiden avulla muihin tieto- ja laskutusjärjestelmiin.

Kuljettajan sovelluksessa oleva navigointi, kohdehistoria ja tallennettavat valokuvat sekä selkeästi näkyvät työtehtävät yhteyshenkilöineen helpottavat töiden toteuttamista ja seurantaa. Siirtoasiakirjat muodostetaan sähköisin allekirjoituksin, sekä lähetetään suoraan järjestelmästä sitä tarvitsevien osapuolten sähköposteihin. Moduuleittain räätälöitävällä järjestelmämme mukaudumme monenlaisiin kuljetusliikkeiden ja ympäristöhuollon toimijoiden tarpeisiin.

Hinnasto 2020

Työnohjaus helpottuu

Kätevän kalenteritoiminnon avulla on nopea tarkastella ja tehdä uusia keikkoja tai reittejä kuljettajakohtaisesti. Reaaliaikainen tieto kuljettajalta on aina ajojärjestelijän käytössä.


 
 

Selkeät työtehtävät

Kuljettajilla on aina vakiomuotoinen reitti ja kohdetiedoilla tallennettu ohjeistus näytöllään. Kohteeseen liitetyt kuvat ja lisätiedot tallentuvat kohdehistoriaan.


 
 

Siirtoasiakirjat arkistoituna ja lähetettyinä sähköisesti

Automaattinen tallennus ajonhallintajärjestelmään ja lähetys osapuolten sähköposteihin. Asiakkaan tiedot ja jätenimikkeet tulevat suoraan järjestelmästä lisättynä.

Asiak­kuu­den­hal­lin­ta helpot­tuu (CRM)

Tapahtumat, puhelut, tapaamiset ja sähköpostit ovat jatkossa aina tallessa ja helposti haettavissa asiakaskohtaisesti. Voit tallentaa asiakkaisiin liittyviä tietoja, tarjouksia, yhteyshenkilöitä ja asiakaskohtaisia tuotehintoja.

Vaivaton rapor­toin­ti

Järjestelmä kerää kuljetustiedoista jäte ja asiakaskohtaisia tietoja sekä muodostaa niistä raportteja viranomaisille, sidosryhmille tai yrityksen omaan käyttöön. Saaduilla tunnuksilla myös kuljetusliikkeen asiakkailla on mahdollisuus tarkastella omia jätetietojaan.


 

Laskutus­tieto suoraan kuljet­ta­jal­ta

Kuljettaja muodostaa suoraan toiminnastaan laskutustietoa joka hyväksymisen tai muokkaamisen jälkeen siirtyy laskutusohjelmistoonne rajapintaratkaisuiden avulla.


 
 
 

Kysy lisää

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä ZeroWaste- ajonhallintajärjestelmän soveltuvuutta käyttöönne.

Yhteystiedot


ZeroWaste-siirtoasiakirja sovellus

Ottamalla käyttöösi ZeroWaste-siirtoasiakirjan, ovat siirtoasiakirjat jatkossa helposti saatavilla sähköisessä muodossa, eikä tarvetta papereille enää ole.

ZeroWaste-sovelluksella sähköinen siirtoasiakirja on helppo perustaa kuljetusliikkeen toimistolla tilauksen vastaanoton yhteydessä tai perinteisesti suoraan kuljettajan toimesta mobiilisovelluksella. Sähköinen siirtoasiakirjan muodostus tapahtuu asiakkaan ja kuljetettavan jätteen tiedoilla EWC-koodein. Digitaaliset siirtoasiakirjat täyttävät jätelain mukaiset vaatimukset siirtoasiakirjoille. Siirtoasiakirjat ovat aina tallessa sekä kätevästi haettavissa kaikkien kuljetuksen osapuolten toimesta, lain velvoittaman ajan.

Luotu sähköinen siirtoasiakirja on kaikkien kuljetuksen osapuolten nähtävillä koko kuljetustapahtuman ajan ja siihen tallentuu luotettavasti eri kuljetusvaiheiden aika- ja paikkatiedot. Automaattisesti pilvipalveluun arkistoituva ja sähköisesti allekirjoitettu siirtoasiakirja voidaan kuljetustapahtuman päätteeksi lähettää kaikkien osapuolten sähköposteihin helposti napin painalluksella. Täytetyistä siirtoasiakirjoista on myös helppo koota sähköinen raportti jätemääristä tai muista halutuista tiedoista, kuten vaikkapa asiakaskohtainen koonti, työmaaraportti tai kullekin käsittelylaitokselle toimitetut tonnimäärät.

Hinnasto 2020

Säästää työaikaa

Ei enää paperisten siirtoasiakirjojen pyörittelyä ja täyttämistä osapuolten kesken.


 

Helpottaa pro­ses­se­jan­ne

Asiakkaan tiedot ja jätenimikkeet EWC-koodein valmiiksi haettuna tietokannastanne kätevästi mobiililaitteella.


Pitää siirto­asia­kirjat tallessa

Automaattisesti pilvipalveluun arkistoituva ja sähköisesti allekirjoitettava siirtoasiakirja kaikkien osapuolten sähköposteihin napin painalluksella.


Kokeile ilmaiseksi

Sähköinen siirtoasiakirja muodostuu helposti asiakas- ja kuljetustiedoilla, Android puhelimella tai tabletilla täytettynä. Kokeilkaa ilmaiseksi 30 päivän ajan, ei sitoumuksia tai määräaikaisia sopimuksia.

Yhteydenotto ZeroWaste -palveluihin liittyen