Käsittely­laitokset

Selkeät järjestelmät ja sovellukset kuljetusten, siirtoasiakirjojen sekä asiakastietojen hallintaan.


Vastaanotto ja raportointi

Tiedot tulevista ja lähtevistä jakeista sekä painoista sähköisesti allekirjoitetuille siirtoasiakirjoille.

Käsittelylaitokseen tulevien tai sieltä lähtevien jakeiden kirjaaminen onnistuu kätevästi matkapuhelimella tai tabletilla. Saapuneista jakeista tehtävät siirtoasiakirjat muodostuvat ja tallentuvat tietokantaan ja lähtevät tarvittaessa automaattisesti asiakkaille sähköpostiin.

Koosteraportointi tai yksittäisten tietojen tarkastelu esimerkiksi materiaaleittain, ajanjaksoittain tai kuljetusyrityksittäin on järjestelmässä nopeaa. Eriin liittyvät lisätiedot, huomautukset tai reklamaatiot tallentuvat mobiiliapplikaation avulla kuvin ja tekstein saapuneen kuormatiedon liitteeksi laskutusjärjestelmiin.

Kuormantarkastus sovelluksen avulla on kenttähenkilön helposti tehtävissä muutokset ja dokumentointi kuormien sisältöihin liittyen. Muutokset kuormiin tallentuu ZeroWaste -järjestelmään ja antaa mahdollisuuden reklamoida tai palata muuttuneisiin kuormiin tulevaisuudessa.

ZeroWaste –ohjelmistomoduulit ovat integroitavissa rajapintaratkaisujen avulla muihin tieto- ja laskutusjärjestelmiin, jolloin tuetaan jo mahdollisesti olemassa olevien ohjelmistojen käyttöä.


ZeroWaste-siirtoasiakirja sovellus

Ottamalla käyttöösi ZeroWaste-siirtoasiakirjan, ovat siirtoasiakirjat jatkossa helposti saatavilla sähköisessä muodossa, eikä tarvetta papereille enää ole.

ZeroWaste-sovelluksella sähköinen siirtoasiakirja on helppo perustaa kuljetusliikkeen toimistolla tilauksen vastaanoton yhteydessä tai perinteisesti suoraan kuljettajan toimesta mobiilisovelluksella. Sähköinen siirtoasiakirjan muodostus tapahtuu asiakkaan ja kuljetettavan jätteen tiedoilla EWC-koodein. Digitaaliset siirtoasiakirjat täyttävät jätelain mukaiset vaatimukset siirtoasiakirjoille. Siirtoasiakirjat ovat aina tallessa sekä kätevästi haettavissa kaikkien kuljetuksen osapuolten toimesta, lain velvoittaman ajan.

Luotu sähköinen siirtoasiakirja on kaikkien kuljetuksen osapuolten nähtävillä koko kuljetustapahtuman ajan ja siihen tallentuu luotettavasti eri kuljetusvaiheiden aika- ja paikkatiedot. Automaattisesti pilvipalveluun arkistoituva ja sähköisesti allekirjoitettu siirtoasiakirja voidaan kuljetustapahtuman päätteeksi lähettää kaikkien osapuolten sähköposteihin helposti napin painalluksella. Täytetyistä siirtoasiakirjoista on myös helppo koota sähköinen raportti jätemääristä tai muista halutuista tiedoista, kuten vaikkapa asiakaskohtainen koonti, työmaaraportti tai kullekin käsittelylaitokselle toimitetut tonnimäärät.

Säästää työaikaa

Ei enää paperisten siirtoasiakirjojen pyörittelyä ja täyttämistä osapuolten kesken.


 

Helpottaa pro­ses­se­jan­ne

Asiakkaan tiedot ja jätenimikkeet EWC-koodein valmiiksi haettuna tietokannastanne kätevästi mobiililaitteella.


Pitää siirto­asia­kirjat tallessa

Automaattisesti pilvipalveluun arkistoituva ja sähköisesti allekirjoitettava siirtoasiakirja kaikkien osapuolten sähköposteihin napin painalluksella.

Kokeile ilmaiseksi

Sähköinen siirtoasiakirja muodostuu helposti asiakas- ja kuljetustiedoilla, Android puhelimella tai tabletilla täytettynä. Kokeilkaa ilmaiseksi 30 päivän ajan, ei sitoumuksia tai määräaikaisia sopimuksia.

Yhteydenotto ZeroWaste -palveluihin liittyen