Kiinteistöt

Lisäarvoa tuottava ympäristöraportointi ja jätehuollon optimointi sekä kokonaishallinta.


ZeroWaste -ympäristöraportointi

Helposti integroitava järjestelmä on suunniteltu työkaluksi kaupan ja teollisuuden asiakkaille sekä ympäristöhuollon toimijoille.

Järjestelmän avulla kerätään asiakkaalle yksikkökohtaisesti jätehuollon sekä muut ympäristövastuuraportoinnin tiedot kootusti selainkäyttöiseen ZeroWasteen. Näistä tiedoista muodostuu automaattisesti yksikkö- ja konsernikohtaisia raportteja toiminnan seuraamiseen, kehittämiseen, vertailuun sekä VAHTI-raportointiin viranomaisille.

Järjestelmästä asiakas voi luoda myös omia kokoelmaraportteja sekä seurata tyhjennyksiä tai jakeiden määriä päivä, kuukausi tai vuositasolla. Järjestelmästä toteutetut kuljetus, huolto tai muut työtilaukset menevät suoraan oikeille toimijoille tietokantojen ansiosta. Järjestelmä toimii myös sähköisenä materiaalipankkina, jossa asiakkaan ympäristöhallintaan liittyvät tiedot ovat helposti saatavissa mm. siirtoasiakirjat, lajitteluohjeet, yhteystiedot, jätehuoltokansiot ja keräysvälineiden tiedot. Moduuleista koostuvan ZeroWaste Järjestelmän avulla ympäristöhuolto ja jätekirjanpito ovat hallitumpaa, selkeää ja vastaa Euroopan unionin lainsäädäntöä jätekirjanpidosta.

Myös muiden ympäristöraportointiin vaadittavien tietojen kerääminen, kuten vesi, energia ja päästöt onnistuvat asiakaskohtaisesti lähtötietoja räätälöiden järjestelmällä. Usean toimipisteen ympäristövastuuraportoinnin keräykseen ja koostamiseen on järjestelmä joustava ja helppokäyttöinen työkalu käyttöönotettavaksi.

Tarkka ja kattava jätetieto

Oli jätehuollon toimijat isoja tai pieniä, on jätetieto asiakkaalla aina tarkasti ja tasalaatuisena yhdessä paikassa vertailtavana sekä raportoitavana.


 
 

Moni­puo­li­set omi­nai­suu­det

Jätehuollon toiminnan analysointi, Työtilaukset, keräysvälineiden kunto tai ympäristöhuoltoon liittyvät dokumentit hoituvat ZeroWaste järjestelmällä.


 
 
 
 

Ympäris­tö­vastuu­rapor­tointi

Usean eri toimipisteen ympäristötietojen keräämiseen ja koostamiseen järjestelmä on joustava ja helppokäyttöinen. Rajapinnat mahdollistavat suorat integroinnit muihin järjestelmiin.